Διαγράμματα και Πίνακες

Είναι σημαντικό να αποκτήσετε το συντομότερο δυνατόν την ικανότητα μεταφοράς σε διάγραμμα ή πίνακα των δεδομένων της ερώτησης - άσκησης.

Η εικόνα πολλές φορές κατευθύνει τη σκέψη.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *