Παραγωγικές δυνατότητες και εν δυνάμει ΣΠ

Οι μέγιστες παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας ορίζονται με δεδομένο (μεταξύ άλλων) ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται.

Επομένως η ύπαρξη εν δυνάμει συντελεστών παραγωγής δεν σημαίνει «μείωση» των παραγωγικών δυνατοτήτων, αλλά μη πλήρη αξιοποίηση αυτών

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *